ZABUDLI STE SVOJE ÚDAJE?

VYTVORIŤ ÚČET

Bankové spojenie

Serenity, s.r.o
Hurbanovo nám. 
Bratislava 811 06
 
Štatutárny zástupca: Mgr. Miriam Juhanesovičová
Sídlo: Registrácia: OR Okr. súdu Trnava, odd. Sro, vložka č.:22055/T
 
IČO: 44177364
DIC: 2022615650
IČ DPH: SK2022615650
 
Bankové spojenie: Tatra banka
Č. účtu: 2944038021
IBAN: SK5811000000002944038021
HORE