ZABUDLI STE SVOJE ÚDAJE?

Miesto konania

HENDI CENTRUM / Piešťany

Termín konania

7. - 8. október 2023

Úroveň / Dĺžka

1. / 2× 6 hodín

Certifikovaný dvojdňový workshop

TalkTools® 3-Part Treatment Plan for OPT

Terapia orálnej pozície

Základný dvojdňový workshop OPT (Oral Placement Therapy)™ - Terapia orálnej pozície je:

 • určený pre všetkých odborníkov, či laikov, ktorí pri svojej práci využívajú pomôcky TalkTools® alebo ich ešte len zavádzajú do svojej dennej praxe
 • nevyhnutnou štartovacou métou pri práci s TalkTools® produktami v oblasti OPT (terapie orálnej pozície), ktorá sa zameriava na špecifické pohyby potrebné pre reč a kŕmenie
 • nabitý informáciami, praktickými ukážkami, interaktivitou.

Terapia orálnej pozície (OPT) je terapeutickým systémom, ktorý je obzvlášť vhodný pre klientov, ktorí neprofitujú z auditívneho, či vizuálneho kľúča pri logopedickej terapii, ale profitujú z taktilnej a proprioceptívnej stimulácie. Oral Placement Therapy vznikla pred viac ako 40 rokmi v USA a odvtedy sa tento koncept efektívne zapracováva v praxi do klasickej terapie príjmu potravy alebo úpravy výslovnosti hlások celosveto.  

Účastníci certifikovaného kurzu získajú komplexné informácie o terapeutickom systéme Terapia orálnej pozície (Oral placement therapy) a o diagnostických a terapeutických technikách a postupoch, ktoré sa v rámci neho využívajú. Zároveň sa dozvedia viac o vývoji a hierarchii pohybov orálnych štruktúr a chronologickom postupe disonancie svalových skupín v rámci orofaciálnej oblasti. Naučia sa rozpoznávať patologické pohyby čeľuste, pier a jazyka. Taktiež sa oboznámia s množstvom pomôcok a získajú tiež inštrukcie potrebné pre diagnostiku a terapiu. Pri nesprávnom použití týchto pomôcok dokážu vďaka kurzu identifikovať kompenzačné správanie.  

Tamara Ciciliani, SLP, M.A.

Lektorka

 • Workshop bude vedený v chorvátskom jazyku a konzekutívne tlmočený do slovenského jazyka.

280 €

Cena workshopu

 • V cene je zahrnuté (kurzovné, balík pomôcok značky TalkTools®, učebný materiál v anglickom jazyku, medzinárodný certifikát o absolvovaní workshopu, coffebreak, 2x obed).
 • Registrácia na workshop je záväzná bez nároku na náhradu registračného poplatku v prípade neúčasti registrovaného účastníka!

PaedDr. Barbora Bunová, Phd.

Odborný garant workshopu

 • Klinická logopedička
 • Viceprezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, zodpovedná za vzdelávanie, licencie a registráciu ambulantných zložiek.

Akreditácia workshopu

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

 • Registrovaný účastník:
 • 12 kreditov

Harmonogram workshopu

 • 7.10.2023 (sobota) - 8:30 - 16:00 hod.
 • 8.10.2023 (nedeľa) - 8:30 - 16:00 hod.

Fotogaléria z priebehu workshopu

Ubytujte sa počas workshopu v partnerských hoteloch

Ďakujeme za podporu partnerským spoločnostiam

HORE

Podpora APPA

Spájame sa s APPA, aby sme spoločne s vami pomáhali
deťom a dospelým s telesným znevýhodnením!


Výslednú sumu vášho nákupu v e-shope Senzima môžete v poslednom nákupnom kroku navýšiť o dobrovoľný charitatívny príspevok. Táto suma poputuje na podporu organizácie Asociácia pomoci postihnutým - APPA, ktorá od roku 2009 všestranne pomáha deťom a dospelým s telesným postihnutím.

Viac o činnosti APPA sa dozviete na www.appa.sk

Ďakujeme za podporu a ochotu pomáhať!
Váš e-shop Senzima

This will close in 0 seconds